Viết một câu kiểu Ai (con gì, cái gì) thế nào? để khen một con vật trong tranh ở hoạt động 2

  • 1 Đánh giá

4. Viết một câu kiểu Ai (con gì, cái gì) thế nào? để khen một con vật trong tranh ở hoạt động 2

Bài làm:

  • Con thỏ có bộ lông trắng tinh
  • Con mèo rất nhanh nhẹn
  • Con chó con rất dễ thương

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021