Giải bài 14C: Tin nhắn

  • 1 Đánh giá

Giải bài 14C: Tin nhắn - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 133. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

4. Chọn ý trả lời đúng cho câu hỏi sau:

Chị Nga và Hà đã chọn cách nào để thông báo với Linh?

a. Nhờ một người khác nói lại cho Linh

b. Viết tin nhắn trên một tờ giấy

c. Nói qua điện thoại

=> Xem hướng dẫn giải

5. Chọn ý trả lời cho cột B phù hợp với từng câu hỏi ở cột B. Viết kết quả vào vở theo mẫu:

=> Xem hướng dẫn giải

7. Thay nhau hỏi và trả lời:

a. Chị Nga và Hà nhắn tin cho Linh bằng cách nào?

b. Vì sao chị Nga và Hà phải viết tin nhắn cho Linh?

c. Chị Nga nhắn Linh những gì?

d. Hà nhắn Linh những gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Điền từ trong ngoặc vào chỗ trống:

a. (lặng, nặng): ....... nề; (lè, nè): lặc ....... (lóng, nóng): ...... nực

b. (mặc, mặt): ...... trời (nhặt, nhặc): ..... rác (mắc, mắt): ....... áo

=> Xem hướng dẫn giải

2. Viết tin nhắn vào tình huống sau: Bà đến nhà đón em đi chơi. Hãy viết vào giấy 2- 3 câu nhắn lại để anh (hoặc chị) của em biết

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Viết tin nhắn cho bố mẹ về việc em sang nhà bạn để mượn một quyển sách

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021