Giải bài 17B: Con vật nào trung thành với chủ?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 17B: Con vật nào trung thành với chủ? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 159. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể những điều em biết về một con vật nuôi

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chọn lời kể phù hợp với từng tranh ở trang sau:

a. Qụa đớp viên ngọc Mèo đội trên đầu.....

b. Chàng trai mua con rắn nước rồi thả rắn đi để cứu rắn thoát chết....

c. Chó tranh ngậm viên ngọc....

d. Người thợ kim hoàn đã đánh tráo ngọc quý của chàng trai......

e. Ở nhà người thợ kim hoàn, Mèo bắt một con chuột đi tìm viên ngọc...

g. Chó và Mèo mang được ngọc về nhà...

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Cùng người thân chăm sóc một con vật

2. Khi được chăm sóc, em thấy con vật như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021