Viết vào bảng 2-3 câu các bạn trong nhóm đã nói:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

2. Viết vào bảng 2-3 câu các bạn trong nhóm đã nói:

Thứ tựCâuBộ phận trả lời câu hỏi ai?Bộ phận trả lời câu hỏi là gì?
1Bạn Thắng là học sinh giỏi của nhóm tôiBạn Thắnglà học sinh giỏi của nhóm tôi
2
3

Bài làm:

Thứ tựCâuBộ phận trả lời câu hỏi ai?Bộ phận trả lời câu hỏi là gì?
1Bạn Thắng là học sinh giỏi của nhóm tôiBạn Thắnglà học sinh giỏi của nhóm tôi
2Bạn Ngọc là lớp trưởng lớp emBạn Ngọclà lớp trưởng lớp em
3Bạn Khoa là người hát hay nhất nhómBạn Khoalà người hát hay nhất nhóm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021