Điền vần ai hoặc ay:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Điền vần ai hoặc ay:

m.... nhà c..... nương ch..... thi

ch.... tóc giơ t...... thợ m.....

Bài làm:

mái nhà cày nương chạy thi

chải tóc giơ tay thợ may

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021