Nói về người bạn bên cạnh em (dựa vào các câu trả lời của bạn ở hoạt động 6)

  • 1 Đánh giá

7. Nói về người bạn bên cạnh em (dựa vào các câu trả lời của bạn ở hoạt động 6)

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Bạn bên cạnh em là bạn Ngọc Mai. Tên đầy đủ của bạn là Trần Thị Ngọc Mai, bạn ấy sống tại xóm Thống Nhất, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Bạn ấy thích học môn tiếng việt và âm nhạc. Ngoài học tập, bạn ấy còn thích chơi cầu lông, múa hát và phụ bố mẹ công việc nhà.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021