Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong mỗi câu sau:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong mỗi câu sau:

a. Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại

Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

b. Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

Bài làm:

a. Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại

=> "Dỗ" chữ cái đầu là "d", "giỗ" chữ cái đầu là "gi"

Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

=> "Dòng" chữ cái đầu là "d", "ròng" chữ cái đầu là "r"

b. Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương

=> "Vần" có vần "ân", "vầng" có vần "âng"

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

=> "Dân" có vần "ân", "dâng" có vần "âng"

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021