Hỏi người thân để biết thêm về các con vật nuôi: tên con vật nuôi, thức ăn con vật đó ưa thích

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân để biết thêm về các con vật nuôi: tên con vật nuôi, thức ăn con vật đó ưa thích

Bài làm:

tên vật nuôithức ăn ưa thích
con thỏcà rốt
con mèo
con trâucỏ
con chóxương

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021