Những dòng nào cho biết An rất buồn khi bà mất? Khi biết An chưa làm bài tập, vì sao thầy không trách An?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

6. Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

(1) Những dòng nào cho biết An rất buồn khi bà mất?

a. Lòng nặng trĩu nỗi buồn, An ngồi lặng lẽ

b. An xin nghỉ học mấy ngày liền

c. An chẳng còn được bà âu yếm, vuốt ve

(2) Khi biết An chưa làm bài tập, vì sao thầy không trách An?

a. vì thầy biết An sẽ làm bài tập

b. vì An đã không nói dối thầy

c. vì thầy rất thông cảm và hiểu nỗi buồn của An

(3) Những từ ngữ nào thể hiện tình cảm của thầy đối với An?

a. kiểm tra bài làm của An

b. nhẹ nhàng xoa đầu, dịu dàng, trìu mến, yêu thương

c. dỗ dành, an ủi

(4) Vì sao An hứa với thầy sáng mai bạn ấy sẽ làm bài tập?

a. Vì An sợ thầy sẽ trách mắng

b. Vì hôm sau An không còn bận nữa

c. Vì An cảm động trước sự thông cảm của thầy, muốn thể hiện lòng biết ơn thầy

Bài làm:

(1) Những dòng nào cho biết An rất buồn khi bà mất?

Đáp án: b. An xin nghỉ học mấy ngày liền

(2) Khi biết An chưa làm bài tập, vì sao thầy không trách An?

Đáp án: a. vì thầy biết An sẽ làm bài tập

(3) Những từ ngữ nào thể hiện tình cảm của thầy đối với An?

Đáp án: b. nhẹ nhàng xoa đầu, dịu dàng, trìu mến, yêu thương

(4) Vì sao An hứa với thầy sáng mai bạn ấy sẽ làm bài tập?

Đáp án: c. Vì An cảm động trước sự thông cảm của thầy, muốn thể hiện lòng biết ơn thầy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021