Giải bài 7C: Thầy cô giáo dạy dỗ em nên người

  • 1 Đánh giá

Giải bài 7C: Thầy cô giáo dạy dỗ em nên người - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 67. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

3. Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

(1) Sáng thứ tư, tiết 4, bạn học môn gì?

a. toán

b. thủ công

c. tiếng việt

(2) Sáng thứ ba, bạn có những tiết học nào?

a. tiếng việt, toán, thể dục, tiếng việt

b. tiếng việt, toán, tiếng việt, đạo đức

c. tiếng việt, toán, âm nhạc, mĩ thuật

(3) Bạn cần thời khóa biểu để làm gì?

a. để di học đúng giờ

b. để trang trí góc học tập ở nhà

c. để biết các tiết học trong mỗi ngày

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đọc và viết vào vở số tiết học chính trong tuần (ô màu hồng)

M. Tiếng việt .... tiết, toán ..... tiết, .......

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn các từ sau điền vào chỗ trống trong bài thơ dưới đây:

Cô .... em tập viết

.... đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa ........

...... chúng em học bài

Những lời ........ giảng

Ấm ......... thơm tho

Yêu thương em ...... mãi

Những điểm ....... cô cho

(Theo Nguyễn Xuân Sanh)

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thi điền nhanh các tiếng thích hợp với mỗi ô trống trên bảng phụ theo mẫu sau:

Âm đầuVầnThanhTiếng
vuingangM. vui
thuyhỏi
nuisắc
luyngã

=> Xem hướng dẫn giải

5. Viết đúng từ ngữ

a. Chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ trống? Viết các từ em điền theo thứ tự vào vở

(che, tre, trăng, trắng)

Quê hương là cầu ...... nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng ........

Quê hương là đêm ........ tỏ

Hoa cau rụng ....... ngoài thềm

b. Tìm 2 từ ngữ chứa tiếng có vần iên, 2 từ ngữ chứa tiếng có vần iêng và viết vào vở

=> Xem hướng dẫn giải

6. Thay nhau hỏi và trả lời:

  • Ngày mai có mấy tiết?
  • Đó là những tiết gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem