Thi điền nhanh các tiếng thích hợp với mỗi ô trống trên bảng phụ theo mẫu sau:

  • 1 Đánh giá

3. Thi điền nhanh các tiếng thích hợp với mỗi ô trống trên bảng phụ theo mẫu sau:

Âm đầuVầnThanhTiếng
vuingangM. vui
thuyhỏi
nuisắc
luyngã

Bài làm:

Âm đầuVầnThanhTiếng
vuingangM. vui
thuyhỏithủy
nuisắcnúi
luyngãlũy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021