Thảo luận, trả lời câu hỏi: Câu chuyện này nói về điều gì?

  • 1 Đánh giá

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Câu chuyện này nói về điều gì?

Bài làm:

Đọc xong câu chuyện bó đũa, em thấy câu chuyện muốn khuyên nhủ anh chị em trong gia đình phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021