Điều gì sẽ xảy ra nếu gà con mải chơi, không nghe thấy gà mẹ báo nguy hiểm?

  • 1 Đánh giá

2. Trao đổi để trả lời câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu gà con mải chơi, không nghe thấy gà mẹ báo nguy hiểm?

Bài làm:

Nếu gà con mải chơi, không nghe thấy gà mẹ báo nguy hiểm thì gà con sẽ bị kẻ thù xâm hại, nguy hiểm đến tính mạng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021