Nói theo mẫu về đặc điểm của mỗi con vật trong tranh:

  • 1 Đánh giá

5. Nói theo mẫu về đặc điểm của mỗi con vật trong tranh:

Ví dụ: Thỏ chạy rất nhanh. Vì thế, người ta nói: nhanh như thỏ

Bài làm:

Quan sát tranh ta thấy đó là con rùa và con trâu, ta nói:

  • Rùa bò rất chậm chạp. Vì thế người ta nói: chậm như rùa
  • Trâu rất khỏe. Vì thế người ta nói: khỏe như trâu.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021