Chọn ra những từ ngữ viết đúng

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn ra những từ ngữ viết đúng

a. xoa đầu, xâu kim, bắt xâu, soa tay, sâu bọ, sân chơi, ngoài xân

b. gắn bó, cố gắng, gắn sức, thợ lặn, yên lặng, lặn im.

Bài làm:

Những từ viết đúng là:

a. xoa đầu, xâu kim, sâu bọ, sân chơi

b. gắn bó, cố gắng, thợ lặn, yên lặng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021