Viết các từ chỉ đặc điểm của người (mắt, tính nết, giọng nói) vào bảng nhóm

  • 1 Đánh giá

2. Tìm từ chỉ đặc điểm

Viết các từ chỉ đặc điểm của người (mắt, tính nết, giọng nói) vào bảng nhóm

Bài làm:

Các từ chỉ đặc điểm của người:

  • Mắt: đen nháy, long lanh
  • Tính nết: hiền lành, dịu dàng, chăm chỉ, tốt bụng
  • Giọng nói: ấm áp, ngọt ngào...
  • 105 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021