Từng bạn trong nhóm hãy nói lời an ủi ông (bà) trong mỗi tình huống dưới đây:

  • 1 Đánh giá

3. Từng bạn trong nhóm hãy nói lời an ủi ông (bà) trong mỗi tình huống dưới đây:

  • Khi cây hoa quý do ông (bà) trồng bị chết
  • Khi kính đeo mắt cho ông (bà) bị vỡ

Bài làm:

  • Khi cây hoa quý do ông (bà) trồng bị chết

=> Ông ơi! Ông đừng buồn nha. Cháu sẽ nói bố mua tặng ông cây khác ạ.

  • Khi kính đeo mắt cho ông (bà) bị vỡ

=> Bà ơi! Bà đừng buồn nha. Kính bà cũng đã cũ rồi, cháu sẽ lấy tiền tiết kiệm mua tặng bà một cái kính mới bà nha.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021