Bé Hà có sáng kiến gì? Hai bố con Hà chọn ngày nào làm "ngày ông bà"? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Bé Hà có sáng kiến gì?

(2) Hai bố con Hà chọn ngày nào làm "ngày ông bà"? Vì sao?

(3) Bé Hà còn băn khoăn chuyện gì?

(4) Bé Hà tặng ông bà món quà gì?

Bài làm:

(1) Bé Hà có sáng kiến chọn một ngày lễ làm ngày của ông bà.

(2) Hai bố con Hà chọn ngày lập đông làm “ngày ông bà” vì khi trời bắt đầu rét, mọi người bắt đầu chăm lo sức khỏe cho các cụ già.

(3) Bé Hà còn băn khoăn chuyện chưa biết nên chọn quà gì để biếu ông bà.

(4) Hà tặng ông bà chùm điểm mười mà bạn ấy đã cố gắng đạt được.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021