Trao đổi với người thân xem nên làm gì để thầy cô vui lòng

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Trao đổi với người thân xem nên làm gì để thầy cô vui lòng

Bài làm:

Ví dụ mẫu: Để thầy cô vui lòng, chúng ta cần:

  • Chăm chỉ học tập
  • Nghe lời thầy cô giáo
  • Yêu thương, đoàn kết với các bạn trong lớp
  • Quan tâm thầy cô giáo...
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021