Viết 3 - 5 câu về em và trường học của em

  • 1 Đánh giá

2. Viết 3 - 5 câu về em và trường học của em

Gợi ý:

  • Em tên là gì?
  • Em học lớp nào, trường nào?
  • Tình cảm của em với mái trường, với thầy cô và bạn bè ở trường

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Em tên là Nguyễn Ngọc Trà My. Hiện nay, em đang học lớp 2B trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Dù mới gắn bó hai năm nhưng em rất yêu trường em. Em xem trường như là ngôi nhà thứ hai của mình.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021