Chọn từ ở cột A ghép với cụm từ phù hợp ở cột B và cột C để tạo thành câu

  • 1 Đánh giá

3. Chọn từ ở cột A ghép với cụm từ phù hợp ở cột B và cột C để tạo thành câu

Bài làm:

Các câu đó là:

  • Anh nhường nhịn em
  • Anh chăm sóc em
  • Chị yêu thương em
  • Chị giúp đỡ em
  • Em giúp đỡ anh
  • Em giúp đỡ chị
  • Anh em nhường nhịn nhau
  • Anh em giúp đỡ nhau...
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021