Giờ ra chơi Minh rủ Nam đi đâu? Các bạn ấy định ra phố bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thay nhau hỏi - đáp:

Hỏi: Giờ ra chơi Minh rủ Nam đi đâu?

Đáp: ..................................................

Hỏi: Các bạn ấy định ra phố bằng cách nào?

Đáp: ..................................................

Hỏi: Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại, cô giáo làm gì?

Đáp: ..................................................

Hỏi: Cô giáo làm gì khi Nam khóc?

Đáp: .................................................

Bài làm:

Hỏi: Giờ ra chơi Minh rủ Nam đi đâu?

Đáp: Giờ ra chơi Minh rủ Nam đi ra phố xem gánh xiếc.

Hỏi: Các bạn ấy định ra phố bằng cách nào?

Đáp: Các bạn ấy định ra phố bằng cách chui qua lỗ tường thủng.

Hỏi: Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại, cô giáo làm gì?

Đáp: Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại, cô giáo nhắc bác bảo vệ nhẹ tay với Nam rồi cô đỡ em ngồi dậy, phủi đất cát lấm lem trên người và đưa Nam về lớp.

Hỏi: Cô giáo làm gì khi Nam khóc?

Đáp: Khi Nam khóc, cô giáo xoa đầu Nam an ủi

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021