Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của từng vật trong bài rồi ghi vào chỗ trống cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm những từ ngữ là đặc điểmcủa một ngôi trường trong bài Ngôi trường mới

Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của từng vật trong bài rồi ghi vào chỗ trống cho phù hợp

Từ ngữ chỉ vậtTừ ngữ chỉ đặc điểm của vật
a. những mảng tường........
b. ngói......
c. những cánh hoa.......

Bài làm:

Từ ngữ chỉ vậtTừ ngữ chỉ đặc điểm của vật
a. những mảng tườngvàng
b. ngóiđỏ
c. những cánh hoalấp ló trong cây

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021