Thảo luận để tìm đúng lời khuyên của người cha đối với các con trong câu chuyện Câu chuyện bó đũa

  • 1 Đánh giá

2. Thảo luận để tìm đúng lời khuyên của người cha đối với các con trong câu chuyện Câu chuyện bó đũa

a. Anh chị em cần phải đoàn kết

b. Anh chị em cần phải yêu thương nhau

c. Anh chị em cần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau.

Bài làm:

Lời khuyên của người cha đối với các con trong câu chuyện Câu chuyện bó đũa là:

Đáp án: c. Anh chị em cần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021