Bố Dũng đến trường để làm gì? Cử chỉ nào của bố Dũng thể hiện sự kính trọng thầy giáo cũ?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

1) Bố Dũng đến trường để làm gì?

a. để tìm gặp Dũng

b. để gặp thầy giáo cũ của mình

c. để tìm lớp học của con

2) Cử chỉ nào của bố Dũng thể hiện sự kính trọng thầy giáo cũ?

a. đứng nghiêm, giơ tay chào

b. vội bỏ mũ, lễ phép chào

c. cúi người, khoanh tay chào

3) Bố Dũng nhớ nhất kỉ niệm nào về thầy?

a. chuyện bố Dũng trèo qua cửa sổ lớp

b. chuyện bố Dũng trèo qua cửa sổ lớp bị thầy phạt

c. chuyện bố Dũng trèo qua cửa sổ lớp, thầy buồn nhưng không phạt mà chỉ nhắc nhở.

4) Việc làm nào của bố khiến Dũng xúc động?

a. bố rất lễ phép với thầy giáo cũ

b. bố ghé thăm thầy giáo cũ

c. bố mắc lỗi, không bị thầy phạt nhưng bố vẫn nhận đó là hình phạt mà nhớ mãi để không bao giờ mắc lại

Bài làm:

1) Bố Dũng đến trường để làm gì?

Đáp án: c. để tìm lớp học của con

2) Cử chỉ nào của bố Dũng thể hiện sự kính trọng thầy giáo cũ?

Đáp án: b. vội bỏ mũ, lễ phép chào

3) Bố Dũng nhớ nhất kỉ niệm nào về thầy?

Đáp án: c. chuyện bố Dũng trèo qua cửa sổ lớp, thầy buồn nhưng không phạt mà chỉ nhắc nhở.

4) Việc làm nào của bố khiến Dũng xúc động?

Đáp án: c. bố mắc lỗi, không bị thầy phạt nhưng bố vẫn nhận đó là hình phạt mà nhớ mãi để không bao giờ mắc lại

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021