Ghép từ chứa tiếng mở đầu bằng l hoặc n? Ghép từ chứa tiếng có dấu hỏi hoặc dấu ngã?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thi ghép từ

a. Ghép từ chứa tiếng mở đầu bằng l hoặc n?

b. Ghép từ chứa tiếng có dấu hỏi hoặc dấu ngã?

Bài làm:

a. Ghép từ chứa tiếng mở đầu bằng l hoặc n: lung linh, lấp lánh, lạc lõng, líu lo, lạc quan, luộc rau, nũng nịu, nóng nảy, nức nở, níu kéo,...

b. Ghép từ chứa tiếng có dấu hỏi hoặc dấu ngã: cửa sổ, nẻo đường, gửi thư, khỏe mạnh, nghỉ ngơi, thỉnh thoảng, chữ cái, tiễn biệt, diễn xuất...

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021