Thay nhau nói lời chúc mừng một bạn trong lớp nhân dịp bạn được cô giáo khen có nhiều tiến bộ trong học tập

  • 1 Đánh giá

7. Đóng vai nói lời chúc mừng

Thay nhau nói lời chúc mừng một bạn trong lớp nhân dịp bạn được cô giáo khen có nhiều tiến bộ trong học tập

Bài làm:

Ví dụ:

Chúc mừng cậu đã có tiến bộ hơn trong học tập. Đó là thành quả cậu bao ngày cố gắng. Chúc cậu sẽ học tập ngày càng tốt hơn nữa nhé.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021