Dựa vào tranh vẽ, kể lại câu chuyện có tên Bút của cô giáo

  • 1 Đánh giá

2. Dựa vào tranh vẽ, kể lại câu chuyện có tên Bút của cô giáo

  • Đặt tên cho bạn nam và bạn nữ trong câu chuyện
  • Lời kể mỗi tranh cần dựa vào gợi ý sau: Có ai trong tranh? Mỗi người nói gì, làm gì, nghĩ gì?

Bài làm:

Đặt tên cho bạn nam và bạn nữ là:

  • Bạn nam tên Thành
  • Bạn nữ tiên Ngọc

Kể chuyện lại theo tranh là:

Tranh 1: Hôm nay đi học, Thành quên mang bút, Thành hỏi Ngọc để mượn bút nhưng Ngọc cũng chỉ mang có mỗi một cái.

Tranh 2: Thấy Thành đang loay hoay chưa biết làm sao thì cô giáo gọi Thành lên và cho Thành mượn bút. Thành vui vẻ lên mượn bút của cô giáo và không quên cảm ơn cô.

Tranh 3: Thành dùng bút của cô giáo cho mượn để làm bài kiểm tra.

Tranh 4: Nhờ bút của cô giáo, bài kiểm tra của Thành được điểm 10, Thành vội chạy về nhà khoe mẹ. Mẹ của bạn ấy rất vui và ôm bạn ấy vào lòng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021