Giải bài 4A: Đừng giận nhau bạn nhé!

  • 1 Đánh giá

Giải bài 4A: Đừng giận nhau bạn nhé! - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 32. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói với các bạn theo gợi ý nhau:

  • Em đã bao giờ làm gì để bạn giận chưa?
  • Em và bạn em đã làm lành với nhau như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

6. Trao đổi để chọn dòng trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

1. Các bạn gái khen Hà thế nào?

a. tóc bạn đẹp lắm

b. bím tóc đẹp quá

c. hà có hai bím tóc xinh xinh

2. Vì sao Hà khóc?

a. vì Hà bị ngã

b. vì bị hỏng bím tóc

c. vì bị Tuấn đùa dai

3. Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào?

a. khen Hà ngoan

b. trách mắng Tuấn

c. khen tóc Hà đẹp

4. Nghe lời thầy, Tuấn đã làm gì?

a. xin lỗi Hà

b. bảo Hà đừng khóc

c. khen Hà có bím tóc đẹp

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thi tìm từ ngữ chỉ vật:

Cách thực hiện:

  • Em thứ nhất: Viết các từ chỉ người vào ô số 1
  • Em thứ hai: Viết các từ chỉ đồ vật vào ô số 2
  • Em thứ ba: Viết các từ chỉ con vật vào ô số 3
  • Em thứ tư: Viết các từ chỉ cây cối vào ô số 4

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Viết vào vở một câu nói về tình cảm bạn bè

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021