Giải bài 7B: Thầy cô là những người độ lượng

  • 1 Đánh giá

Giải bài 7B: Thầy cô là những người độ lượng - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 65. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cả lớp hát một trong các bài hát về thầy cô

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể lại câu chuyện Người thầy cũ theo gợi ý sau:

  • Câu chuyện người thầy cũ có những nhân vật nào?
  • Câu chuyện diễn ra vào lúc nào? Ở đâu?
  • Chú bộ đội đến trường làm gì?
  • Cuộc trò chuyện giữa chú bộ đội với thầy giáo cũ diễn ra như thế nào?
  • Câu chuyện kết thúc ra sao?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Hãy kể tên các môn em học ở lớp 2

=> Xem hướng dẫn giải

3. Viết từ có tiếng chứa vần ui hoặc uy vào vở theo thứ tự tranh

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chọn chữ thích hợp với mỗi chỗ trống:

a. tr hay ch?

giò ....ả, ......ả lại, con ....ăn, cái .....ăn

b. iên hay iêng?

t...... nói, t...... bộ, lười b......, b..... mất

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Chơi trò thi đố với người thân: Tìm các từ có tiếng bắt đầu bằng tr/ ch và có vần giống nhau

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021