Cùng đưa ý kiến xem ông hoặc bà của các bạn cần cháu làm gì trong mỗi tình huống sau:

  • 1 Đánh giá

2. Cùng đưa ý kiến xem ông hoặc bà của các bạn cần cháu làm gì trong mỗi tình huống sau:

a. Bà mệt nằm nghỉ trong nhà, các cháu đang chơi bóng và reo hò ngoài sân

b. Ông đi nắng về, vừa nóng, vừa khác nước

c. Bà đang nhặt rau ở ngoài vườn dưới trời nắng

Bài làm:

a. Bà mệt nằm nghỉ trong nhà, các cháu đang chơi bóng và reo hò ngoài sân

=> Em sẽ bảo các bạn chơi im lặng hoặc ra chỗ khác chơi để bà nằm nghỉ

b. Ông đi nắng về, vừa nóng, vừa khát nước

=> Em sẽ chạy đi lấy cho ông một cốc nước, rồi quạt cho ông ngồi nghỉ.

c. Bà đang nhặt rau ở ngoài vườn dưới trời nắng

=> Em cầm ô ra đứng che cho bà.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021