Tìm các từ ngữ chỉ những việc mà bạn nhỏ trong bài thơ dưới đây muốn làm giúp ông và nhờ ông làm giúp:

  • 1 Đánh giá

3. Tìm các từ ngữ chỉ những việc mà bạn nhỏ trong bài thơ dưới đây muốn làm giúp ông và nhờ ông làm giúp:

Thỏ thẻ

Hôm nào ông có khách Ngọn lửa nó bùng to

Để cháu đun nước cho Cháu nhờ ông dập bớt

Nhưng cái niêu nó to Khói nó chui ra bếp

Cháu nhờ ông xách nhé Ông thổi hết khói đi

Cháu ra sân rút rạ Ông cười xòa: "Thế thì

Ông phải ôm vào cơ Lấy ai ngồi tiếp khách?

Bài làm:

  • Những việc bạn nhỏ muốn làm giúp ông là; đun nước, rút rạ
  • Những việc bạn nhỏ nhờ ông làm giúp là: xách nước, ôm rạ, dập lửa bớt, thổi hết khói

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021