Bức tranh vẽ cảnh gì? Những người được vẽ trong tranh đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

a. Bức tranh vẽ cảnh gì? Những người được vẽ trong tranh đang làm gì?

b. Đặt tên cho bức tranh.

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

a. Bức tranh vẽ cảnh trường học tiểu học. Trong tranh, các bậc phụ huynh đưa con em của mình đến trường đi học. Quang cảnh trường rất đông vui và nhộn nhịp.

b. Đặt tên cho bức tranh: Ngày hội học sinh đến trường.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021