Em đã bao giờ làm gì để bạn giận chưa? Em và bạn em đã làm lành với nhau như thế nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói với các bạn theo gợi ý nhau:

  • Em đã bao giờ làm gì để bạn giận chưa?
  • Em và bạn em đã làm lành với nhau như thế nào?

Bài làm:

  • Đã có lần em làm bạn giận
  • Em đã xin lỗi bạn chân thành để bạn tha thứ cho mình.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021