Trên đường đi, Dế Mèn và Dế Trũi nhìn thấy cảnh vật ra sao?

  • 1 Đánh giá

7. Hỏi - đáp:

Hỏi: Trên đường đi, Dế Mèn và Dế Trũi nhìn thấy cảnh vật ra sao?

Đáp: + Nước sông ..............

+ Hai bên bờ sông ..........

Hỏi: Những từ ngữ nào tả thái độ của các con vật đối với hai chú dế?

Đáp: + Những anh gọng vó: ...................

+ Những ả cua kềnh: .....................

+ Đàn săn sắt và cá thầu dầu: ...........

Bài làm:

Hỏi: Trên đường đi, Dế Mèn và Dế Trũi nhìn thấy cảnh vật ra sao?

Đáp: + Nước sông trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy.

+ Hai bên bờ sông cây cỏ và những làng gần, núi xa luôn luôn mới.

Hỏi: Những từ ngữ nào tả thái độ của các con vật đối với hai chú dế?

Đáp: + Những anh gọng vó: đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy bái phục nhìn theo chúng tôi.

+ Những ả cua kềnh: giương đôi mắt lồi, âu yếm ngó theo.

+ Đàn săn sắt và cá thầu dầu: lăng xăng cố bơi theo chiếc bè, hoan nghênh váng cả mặt nước.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021