Tranh vẽ gì? Em thích trò chơi nào trong tranh?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: (trang 45 sgk)

  • Tranh vẽ gì?
  • Em thích trò chơi nào trong tranh?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

  • Tranh vẽ cảnh ra chơi của các bạn học sinh ở sân trường
  • Trong bức tranh, em thích nhất trò nhảy dây.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021