Chọn ia hay ya để điền vào chỗ trống? Viết các từ đã hoàn chỉnh vào vở

  • 1 Đánh giá

3. Chọn ia hay ya để điền vào chỗ trống? Viết các từ đã hoàn chỉnh vào vở

Bài làm:

Điền vào chỗ trống như sau:

  • tia nắng
  • đêm khuya
  • cây mía
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021