Nêu tên công việc nhà ở mỗi tranh sau:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nêu tên công việc nhà ở mỗi tranh sau:

Bài làm:

Tên công việc ở nhà mỗi tranh là:

  • Tranh 1: trồng cây
  • Tranh 2: giặt quần áo
  • Tranh 3: quét dọn
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021