Theo bạn, Na có xứng đáng được thưởng không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. Thay nhau hỏi - đáp:

Hỏi: Theo bạn, Na có xứng đáng được thưởng không? Vì sao?

Đáp: ..................................................

Hỏi: Khi Na được thưởng, có những ai vui mừng? Những người đó bộc lộ niềm vui như thế nào?

Đáp: ..................................................

Bài làm:

Hỏi: Theo bạn, Na có xứng đáng được thưởng không? Vì sao?

Đáp: Theo em, bạn Na xứng đáng được thưởng vì bạn ấy rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè những lúc gặp khó khăn.

Hỏi: Khi Na được thưởng, có những ai vui mừng? Những người đó bộc lộ niềm vui như thế nào?

Đáp: Khi Na được thưởng, tất cả mọi người cùng vui mừng:

  • Na: tưởng như nghe nhầm, đỏ bừng mặt.
  • Cô giáo và các bạn: vỗ tay vang dậy
  • Mẹ Na: lặng lẽ chấm khăn trên đôi mắt đỏ hoe.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021