Điền vào chỗ chấm l hay n? en hay eng? i hay iê?

  • 1 Đánh giá

4. Điền vào chỗ trống:

a. l hay n?

...ong ...anh đáy ....ước in trời

Thành xây khói biếc ....on phơi bóng vàng.

b. en hay eng?

Đêm hội, ngoài đường người và xe ch.... chúc. Chuông xe xích lô l..... k........, còi ô tô inh ỏi. Vì sợ lỡ h...... với bạn, Hùng cố l....... qua dòng người đang đổ về sân vận động.

c. i hay iê?

Cây bàng lá nõn xanh ngời

Ngày ngày ch...m đến t....m mồi chíp ch...u

Đường xa gánh nặng sớm ch...u

Kê cái đòn gánh bao nh...u người ngồi

Bài làm:

a. l hay n?

Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng.

b. en hay eng?

Đêm hội, ngoài đường người và xe chen chúc. Chuông xe xích lô leng keng, còi ô tô inh ỏi. Vì sợ lỡ hẹn với bạn, Hùng cố len qua dòng người đang đổ về sân vận động.

c. i hay iê?

Cây bàng lá nõn xanh ngời

Ngày ngày chim đến tìm mồi chíp chiu

Đường xa gánh nặng sớm chiều

Kê cái đòn gánh bao nhiêu người ngồi

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021