Thảo luận, trả lời câu hỏi: Bài thơ nói về điều gì?

  • 1 Đánh giá

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Bài thơ nói về điều gì?

Bài làm:

Bài thơ "mẹ" nói về nỗi vất vả, cực nhọc của mẹ khi nuôi con và tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho con.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021