Chị Nga và Hà nhắn tin cho Linh bằng cách nào? Vì sao chị Nga và Hà phải viết tin nhắn cho Linh?

  • 1 Đánh giá

7. Thay nhau hỏi và trả lời:

a. Chị Nga và Hà nhắn tin cho Linh bằng cách nào?

b. Vì sao chị Nga và Hà phải viết tin nhắn cho Linh?

c. Chị Nga nhắn Linh những gì?

d. Hà nhắn Linh những gì?

Bài làm:

a. Chị Nga và Hà nhắn tin cho Linh bằng cách viết lời nhắn vào một tờ giấy.

b. Chị Nga và Hà phải viết tin nhắn cho Linh khi chị Nga đi, Linh vẫn chưa ngủ dậy. Khi Hà tới nhà thì Linh đi vắng.

c. Chị Nga nhắn : quà sáng chị để trong lồng bàn, nhắc Linh nhiệm vụ cần làm : quét nhà, học thuộc hai khổ thơ, làm ba bài tập toán.

d. Hà nhắn : Hà đến chơi và mang bộ que chuyền cho Linh nhưng bạn không có nhà, Hà dặn Linh mai mang cho mượn quyển bài hát.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021