Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Các bạn học sinh đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

2. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Các bạn học sinh đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

  • Các bạn học sinh đang đọc mục lục của một cuốn sách.
  • Khi đọc mục lục, các bạn sẽ biết được cuốn sách gồm những phần nào và các phần đó thuộc trang bao nhiêu để dễ tìm kiếm.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021