Câu đố 1: Tôi nằm ngay giữa cửa ra vào của lớp học " Tôi" là ai?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi: Đố bạn "tôi" là ai?

  • Câu đố 1: Tôi nằm ngay giữa cửa ra vào của lớp học " Tôi" là ai?
  • Câu đố 2: Tôi đã nói với cô giấy không thể nói được. "Tôi" là ai?
  • Câu đố 3: Tôi nghe được mẩu giấy nói: "Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác!" "Tôi" là ai?

Bài làm:

Câu đố 1: Tôi nằm ngay giữa cửa ra vào của lớp học " Tôi" là ai?

=> Tôi là mẩu giấy

Câu đố 2: Tôi đã nói với cô giấy không thể nói được. "Tôi" là ai?

=> Tôi là em trai

Câu đố 3: Tôi nghe được mẩu giấy nói: "Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác!" "Tôi" là ai?

=> Tôi là em gái.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021