Xem tranh, trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? Các bạn học sinh đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

2. Xem tranh, trả lời câu hỏi:

  • Bức tranh vẽ gì?
  • Các bạn học sinh đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

a. Bức tranh vẽ cảnh ngôi trường

b. Các bạn học sinh đang chuẩn bị thiếp và hoa để tặng thầy cô giáo.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021