Viết vào vở 2 đến 3 câu nói về việc mẹ (hoặc bố, ông, bà em) làm cho các con cháu ở nhà

  • 1 Đánh giá

5. Viết vào vở 2 đến 3 câu nói về việc mẹ (hoặc bố, ông, bà em) làm cho các con cháu ở nhà

Bài làm:

Việc mẹ làm cho các con ở nhà là:

  • Mẹ nấu những món ngon cho em ăn
  • Mẹ dạy em học bài
  • Mẹ đưa em đi học mỗi ngày...
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021