Hỏi cha mẹ hoặc người thân, em cần làm gì để thể hiện sự thân thiện đối với những người sống xung quanh em

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi cha mẹ hoặc người thân, em cần làm gì để thể hiện sự thân thiện đối với những người sống xung quanh em

Bài làm:

Để thể hiện sự thân thiện đối với những người sống xung quanh em, em cần:

  • Luôn chào hỏi, lễ phép với mọi người xung quanh
  • Luôn vui vẻ với mọi người.
  • Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn...
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021