Chọn một từ chỉ đặc điểm và đặt câu với từ đó để tả:

  • 1 Đánh giá

2. Chọn một từ chỉ đặc điểm và đặt câu với từ đó để tả:

a. Mái tóc của ông (hoặc bà): bạc trắng, đen nháy, hoa râm....

b. Tính tình của bố (hoặc mẹ): hiền hậu, vui vẻ, điềm đạm......

c. Bàn tay của em bé: mũm mím, trắng hồng, xinh xắn......

d. Nụ cười của anh (hoặc chị): tươi tắn, rạng rỡ, hiền lành......

Ai (Cái gì, con gì)thế nào?
Mái tóc ông embạc trắng

Bài làm:

Ai (cái gì, con gì)thế nào?
Mái tóc ông embạc trắng
Bố emtính tình rất điềm đạm
Bàn tay của em bémũm mím
Nụ cười của chị emrất tươi tắn.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021