Nhìn tranh, viết vào vở những từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật và cây cối trong tranh

  • 1 Đánh giá

2. Nhìn tranh, viết vào vở những từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật và cây cối trong tranh (theo số thứ tự)

Bài làm:

Những từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật và cây cối trong tranh là:

(1) bộ đội (2) công nhân

(3) ô tô (4) máy bay

(5) con voi (6) con trâu

(7) cây dừa (8) cây mía

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021