Kể 2 - 3 câu về thầy (cô) giáo của em cho người thân trong gia đình nghe

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Kể 2 - 3 câu về thầy (cô) giáo của em cho người thân trong gia đình nghe

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Cô giáo em là cô Ngọc Mai. Cô Mai rất hiền lành và xinh đẹp. Cô giảng bài rất hay và rất dễ hiểu. Cô rất thương chúng em và khuyên chúng em chăm chỉ học tập để trở thành người công dân tốt cho xã hội.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021